Titulek
Kostel Mše sv. X
Odkazy
Občasník Echo z klecanské fary
Články a úvahy
Ostatní
Poznámky k nedělním čtením
Z činnosti papeže Františka
Kánony klecanského kostela
O www.kostel-Klecany.cz
Kontakty
www.FarnostOdolenaVoda.cz
Oficiální web města Klecany
Kalendář
Novinky, aktuality, zprávy
 
 • 5. neděle postní (v době končícího koronaviru) 3. 4. 2022
  Čtení I. Iz 43,16-21
  Čtení II. Filipanům 3,8-14
  Evangelium podle sv. Jana 8,1-11
   
  Poznámky k rozhovoru s dětmi
  Na některé otázky se dá odpovědět rychle: kolik je 2 x 7? Jestli je blíž Praha než Větrušice, to je taky docela jasné. Obtížnější jsou slovní příklady. Nebo jaká je barva očí tvého tatínka? Tam se musíš nejdříve zamyslet. Teprve potom taky poznáš, zda maminka hudruje kvůli své únavě nebo že ji něco mrzí. Znalci Zákona chtěli na Ježíšovi rychlou odpověď. Sehnul se a psal něco do písku. Chtěl, aby měli čas se zamyslet nad sebou.
  Když se člověk uklidní a přemýšlí nad svým jednáním, leccos pochopí. Nazývá se to zpytování svědomí. Zda jsem dneska nepomlouval spolužáka, nešvindloval při hře, poslouchal, co mi říkala maminka, zda jsem jí pomohl?
  Ti, kdo chtěli Ježíše přivést do rozpaků, chvilky přemýšlení dobře využili.
  Poznámky pro dospělé
  Ježíšovy způsoby mluvení – mluví o PBohu jako o svém Otci, o naplnění Mojžíšova zákona ne literou, ale duchem, o spravedlivém posuzování a o mnohém dalším jinak, než byli zvyklí slyšet. I jeho způsoby jednání byly mimořádné – nasycení chlebem velkého množství, uzdravování, jednání s vyděděnými.
  Ti, kteří se s tím nemohli srovnat, cítili povinnost Ježíše neustále kontrolovat, tak se ospravedlňovat, a tím omlouvat svůj odmítavý postoj k němu. Teď se naskytla další vhodná příležitost. Přivedli k němu ženu, jejíž čin podle Zákona (Lv 20,10; Dt 22,22) zasluhuje smrt.
  O rodině, jako základu společnosti nikdo nepochyboval. Protože Ježíš leccos dělal i říkal jinak, naléhali na něho, aby se vyslovil v této tak jasné chvíli. Čekají slovo o činu této ženy. Jsou překvapeni, když slyší slovo o sobě. Ježíš jim neumožní potěšení vidět něčí hřích, zakoušet ten příjemný pocit, že někdo zhřešil, zatímco já jsem byl hodný.
  A teď přijde překvapení. Nereagují, jak by se dalo čekat: Nás do toho nepleť, jde o tuhle ženskou! Naopak. Přes všechno nepřátelství k Ježíšovi naslouchají jeho výzvě a přemýšlejí o svém vlastním chování. Nejen to, dokonce uznávají svou vlastní hříšnost.
  Jejich chvála!
   
  Další poznámky k nedělním čtením.
   
 • Farní dovolená 2022
  V současné situaci je všechno nejisté, ale přesto věříme, že i v tomto roce se nám podaří strávit společný týden v pěkné přírodě. Ke změně dochází v termínu farní dovolené, tentokráte se bude konat od 9. do 16. července 2022 (změna termínu je z důvodu obsazenosti objektu).
  Objekt: Penzion Johannes, Stará Ves u Rýmařova
  Nově přestavěný penzion z původní farní budovy. Vlastní vaření v dobře vybavené společné kuchyni. 7 ložnic. Celková kapacita 33 lůžek. Na velké zahradě, která patří k objektu, je možné postavit si stan a využívat zázemí budovy (kuchyň, toaleta, sprchy).
  Výlety: např. Praděd, Karlova Studánka, vodní nádrž Slezská Harta a další.
  Cena za lůžko a noc: 350,-Kč, děti mají mírnou slevu.
  Přihlášení u Jarky Kredbové, tel: 737 413 918, e-mail: jarkakredbova@seznam.cz
  Další naleznete na https://penzion-johannes.penzion.cz/
   
 • Abychom Ježíše poznali doopravdy, je zapotřebí modlitby, adorace a uznání, že jsme hříšníci – kázal papež František 20. října 2016 při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Zdůraznil přitom, že znalost katechismu nestačí k niternému poznání Kristova tajemství.
   
 • Rozhovor při kázání
  U nás v kostele může při kázání každý přispět k porozumění biblického textu otázkou nebo svou zkušeností. Není to neobvyklé, píše se o tom ve dvou vatikánských dokumentech.
  1. 11. 1973 uveřejnila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Direktář pro mše s dětmi (Pueros Baptizatos per le Messe dei fanciulli) - viz Acta Apostolicae Sedis 66 (1974), str. 44.
  48. In omnibus Missis cum pueris magnum momentum homiliae tribuendum est, qua verbum Dei explanatur. Homilia pueris destinata interdum in dialogum cum iis transibit, nisi praeferatur, ut in silentio auscultent.
  48. Ve všech mších s dětmi je třeba věnovat velkou pozornost homilii, kterou se vysvětluje Boží slovo. Homilie určená dětem má mnohdy probíhat v dialogu s nimi, pokud není potřeba, aby naslouchaly v tichu.

  15. 8. 1997 byla tato možnost rozšířena pro kázání pro dospělé v Instrukci k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se na službách vykonávaných kněžími, kterou vydalo společně osm (!) vatikánských kongregací - viz Sekretariát ČBK 2001.
  V článku 3 o homilii, § 3: Celebrující služebník (kněz) může někdy při homilii obezřetně využít pro objasnění možnosti dialogu, kterým však nikoho nepověřuje povinností kázat.
  Tuto instrukci schválil papež sv. Jan Pavel II. a nařídil její zveřejnění 13. 8. 1997.
   
 • Starší zprávy.
Historie kostela
Původně ze 14. století. Pobořen za třicetileté války. V letech 1748-1749 dostal barokní podobu. Roku 1892 přestavěn architektem Janem Vejrychem v novorenesančním slohu. Poslední generální oprava a elektrifikace kostela proběhla v roce 1973. Vnitřní úprava z roku 1978. Oltář tvoří blok starohorní břidlice z klecanského lomu, který býval největším lomem ve středních Čechách. V presbytáři závěsný art protis od Běly Kolčákové - Madona v rajské zahradě (1981). Po stranách tapiserie jsou reliefní novodobé kopie soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka Xaverského, zachovaných z barokního oltáře, které byly, jako mnoho jiných v posledních desetiletích, ukradeny. Okradeny o výzdobu jsou také oba postranní rokokové oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise.
Chcete-li dostávat na svůj e-mail upozornění na změnu obsahu těchto www-stránek,
pošlete, prosím, požadavek na e-mailovou adresu
webmaster@kostel-Klecany.cz.
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!