Titulek
Kostel Mše sv. X
Odkazy
Občasník Echo z klecanské fary
Články a úvahy
Kulturní a společenské aktivity
Z činnosti papeže Františka
Kánony klecanského kostela
O www.kostel-Klecany.cz
Kontakty
www.FarnostOdolenaVoda.cz
Oficiální web města Klecany
Novinky, aktuality, zprávy
 
 • Tento čtvrtek, 29. 9., se nekoná mše na faře. Pojďme společně na zahájení výstavy Pavla Brázdy do Nové síně ve Voršilské ulici v 18 hodin a potom, od 19 hodin hned vedle, v knihovně Václava Havla, je přednáška Václava Vacka, která nás jistě potěší. Pavel
   
 • Svatováclavský koncert se sborem Rolnička
  Ve středu 28. září na svátek svatého Václava vystoupí v klecanském kostele Panny Marie skupina čtyřiceti dětí ze sboru Rolnička Praha. Sbor založil v roce 1978 Karel Virgler, který jako sbormistr přivedl ke zpěvu stovky dětí, jejichž životní zálibou se stalo zpívání. V současné době zpívá v několika odděleních 230 dětí, až do věku osmnácti let. Sbor vystupuje na koncertech v České republice i v zahraničí, v Americe, často ve Francii a Německu. Letos v květnu získal v Belgii první místo v kategorii sborů do 25 let. Koncert začíná v 16 hodin a koná se za podpory města Klecany.
   
 • Začátkem července jsme si užili dvanáctou farní dovolenou. Text a foto najdete zde.
   
 • První červnovou neděli šlo 13 dětí z našeho kostela k prvnímu svatému přijímání: Martinka, Matěj, Emma, Nikola, Dora, Marek, Dorothea, Václav, dvě Alžběty, Magdalena, Jáchym a Matouš. Připravovaly se na to doma i v kostele od ledna. Další 4 - Jirka, Hynek, Anička a Jenúfka - je budou následovat v nejbližších dnech. Děti si samy vyrobily svíčky, které Simona krásně ozdobila. Myslím, že při krásném počasí jsme si to pěkně užili.
  Fotografie si můžete prohlédnout zde.
   
 • Papež vyprávěl: „Rád si připomínám jednoho kněze z Buenos Aires, který je velkým zpovědníkem. Je přibližně v mém věku. Někdy na něho dolehnou skrupule, že promíjel příliš. A já jsem se jej zeptal: A co potom děláš s těmi skrupulemi? Odpověděl mi: Jdu do kaple před svatostánek a řeknu: Pane, odpusť mi, promíjel jsem příliš! Ale špatný příklad jsi mi dal Ty!“
   
 • Rozhovor při kázání
  U nás v kostele může při kázání každý přispět k porozumění biblického textu otázkou nebo svou zkušeností. Není to neobvyklé, píše se o tom ve dvou vatikánských dokumentech.
  1. 11. 1973 uveřejnila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Direktář pro mše s dětmi (Pueros Baptizatos per le Messe dei fanciulli) - viz Acta Apostolicae Sedis 66 (1974), str. 44.
  48. In omnibus Missis cum pueris magnum momentum homiliae tribuendum est, qua verbum Dei explanatur. Homilia pueris destinata interdum in dialogum cum iis transibit, nisi praeferatur, ut in silentio auscultent.
  48. Ve všech mších s dětmi je třeba věnovat velkou pozornost homilii, kterou se vysvětluje Boží slovo. Homilie určená dětem má mnohdy probíhat v dialogu s nimi, pokud není potřeba, aby naslouchaly v tichu.

  15. 8. 1997 byla tato možnost rozšířena pro kázání pro dospělé v Instrukci k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se na službách vykonávaných kněžími, kterou vydalo společně osm (!) vatikánských kongregací - viz Sekretariát ČBK 2001.
  V článku 3 o homilii, § 3: Celebrující služebník (kněz) může někdy při homilii obezřetně využít pro objasnění možnosti dialogu, kterým však nikoho nepověřuje povinností kázat.
  Tuto instrukci schválil papež sv. Jan Pavel II. a nařídil její zveřejnění 13. 8. 1997.
   
 • Starší zprávy.
Historie kostela
Původně ze 14. století. Pobořen za třicetileté války. V letech 1748-1749 dostal barokní podobu. Roku 1892 přestavěn architektem Janem Vejrychem v novorenesančním slohu. Poslední generální oprava a elektrifikace kostela proběhla v roce 1973. Vnitřní úprava z roku 1978. Oltář tvoří blok starohorní břidlice z klecanského lomu, který býval největším lomem ve středních Čechách. V presbytáři závěsný art protis od Běly Korčákové - Madona v rajské zahradě (1981). Po stranách tapiserie jsou reliefní novodobé kopie soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka Xaverského, zachovaných z barokního oltáře, které byly, jako mnoho jiných v posledních desetiletích, ukradeny. Okradeny o výzdobu jsou také oba postranní rokokové oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise.
Chcete-li dostávat na svůj e-mail upozornění na změnu obsahu těchto www-stránek,
pošlete, prosím, požadavek na e-mailovou adresu
webmaster@kostel-Klecany.cz.
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!