Titulek
Články a úvahy
 
Článek Pavla Kuneše pro Katolický týdeník č. 3/2021
Co se strachem?
Ve filmu Staré pověsti české od Jiřího Trnky jednu část zabírá líčení úzkosti, kterou prožíval kníže Neklan. Ze všech stran na něho útočila hrozba ... celý článek  
 
Článek Pavla Kuneše pro Klecanský zpravodaj č. 11/2020
Listopad nejsou jen plískanice
Zdá se, že listopad má mezi měsíci nejhorší pověst. Přináší nevlídné, větrné a deštivé počasí. Ale v křesťanském kalendáři ... celý článek  
 
Článek Pavla Kuneše pro Klecanský zpravodaj č. 11/2019
Na okraj 17. listopadu 1989
Nová doba po sametové revoluci přinesla s sebou i možnosti sociologických výzkumů. V posledních zjištěních mě překvapuje, jak velká část obyvatel si myslí, že ... celý článek  
 
Pavel Kuneš - úvodník ve farním zpravodaji
Začíná podzim
a letos nebude znamenat jenom česání ovoce a sbírání ořechů jako obyčejně. Budeme vzpomínat na poslední dny komunistické okupace a zhroucení totality. Byly to slavné dny, jak můžeme dosvědčit my staří, kteří jsme je prožívali. Po jistou dobu se dokonce evangelium stalo vedoucím heslem: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Dneska se mi zdá divné, že jsme se později ostře neohradili proti jeho zesměšňování. Možná proto, že prezident Havel nechodil každou neděli do kostela? Nebo proto, že neměl jméno Boží ... celý článek  
 
Článek Pavla Kuneše s drobnými úpravami v Revue České křesťanské akademie Universum 4/2018 s.24
Co dělat s kostely, které se postupně stávají zbytečnými?
Zdá se, jako by Evropa přijala za samozřejmost, že křesťanství patří mezi pozůstatky minulosti, které není třeba oživovat. Že přestalo znamenat přínos životu současného člověka. Jako by Ježíšovo dílo ztratilo svou důležitost a mělo ustoupit něčemu novému, modernímu. V mém životě naproti tomu evangelium nezastaralo. V listopadu 2018 se bude v Římě konat ... celý článek  
 
Text Pavla Kuneše
Vánoce jsou narozeniny
Člověk se narodí a pomalu stárne. Všimne si toho sám, když najednou nestačí v chůzi těm mladším a pokud se necvičí v otužilosti, musí se tepleji oblékat než dosud a občas navštívit lékaře. Svého stárnutí jsem si znovu všiml včera, když se lidé divili, proč se těším na vánoční cukroví. Všichni přece začali s pečením už po sv. Mikuláši. To je správné, i naše maminka týden před Vánocemi měla už napečeno několik druhů v krabicích. Velmi jsme si přáli něco ochutnat, ale nebylo to možné. Chceš-li si užít vánoční radost, musíš si v adventu něco odřeknout ... celý článek  
 
Fejeton Pavla Kuneše zveřejněný v Katolickém týdeníku č. 33/2018
V polovině šedesátých let se začala uvolňovat nedotknutelnost komunistické strany. Působil jsem tehdy v kostele sv. Ignáce v Praze a už z kaplanského místa v Plzni jsem si odnesl zvyk, každou neděli mít vedle kázání pro dospělé také krátkou promluvu pro děti. Bylo to neobvyklé  ... celý článek  
 
Fejeton Pavla Kuneše zveřejněný v Katolickém týdeníku č. 32/2018
Televizní zprávy ani o prázdninách neznají rozdíl mezi pátkem a svátkem. Růst zaměstnanosti, tržeb, produktivity a kupní síly jsou vždycky na prvním místě. Nic není tak důležité jako kupovat neustále nové věci. Lidé více utrácejí  ... celý článek  
 
Fejeton Pavla Kuneše zveřejněný v Katolickém týdeníku č. 44/2017
Jedna paní učitelka po skončení hodiny ve sborovně řekla: Látka probrána, čtyři žáci pochopili. Tohle je učitelská svízel a někdy i noční můra. Vyžaduje to mít dobrý nápad a najít způsob, jak  ... celý článek  
 
Fejeton Pavla Kuneše zveřejněný v Katolickém týdeníku č. 23/2017
Začínáme s letními návštěvami památek. Zámků, kostelů, hradů máme mnoho, ale srovnávat se s Itálií není možné. Tam památky první třídy potkáte na každém kroku. Není třeba se divit  ... celý článek  
 
Série článků Pavla Kuneše, která byla zveřejněna na pokračování v pěti číslech Klecanského zpravodaje počínaje č. 11/2016
Křesťanské hodnoty
Mluví se dnes velmi vážně a se strachem o jejich ohrožení. Všiml jsem si, že většinou nejnaléhavěji o tom mluví ti, kteří často sami jednají nekřesťansky. Mluví o křesťanské Evropě, aniž by sami k její křesťanské podobě přispívali. Spíš než o křesťanské hodnoty mají strach z ... celý článek  
 
Esej Pavla Kuneše, která byla pod názvem Dozrávat k pravdě zveřejněna v Katolickém týdeníku č. 3/2016
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PRAVDA
Ale která? Jaká? Čí?
V roce husovské památky jsme vzpomínali na jednu větu z jeho dopisu do Čech, která se nejčastěji opakuje. Je i na prezidentské standartě: Pravda vítězí. Nevím, kdy vypadlo důležité slovíčko „Páně“, které Jan Hus použil. Mistru Janu Husovi šlo o pravdu Boží, jak jí rozuměl z biblických textů. Většina teologů jí tehdy rozuměla jinak. Vyučeni v univerzitních disputách mohli dlouhé hodiny obhajovat ... celý článek  
 
Odpovědi na otázky redaktora Jana Paulase pro Pavla Kuneše (Katolický týdeník č. 24/2015)
Náboženské konání není ještě víra
1) Nedávno jste vydal knihu „Pár kroků do křesťanství“, v níž nabízíte několik kroků, jimiž člověk může vstoupit do oblasti náboženství a křesťanské víry. Co vás k jejímu napsání přivedlo?
Moje knížka jsou poznámky k vyučování. Na arcibiskupském gymnáziu v Praze je náboženská nauka povinný předmět. Měl jsem tam mezi jiným pro primány program, který měl překlenout vzdálenost mezi aktivními křesťany a jejich nevěřícími spolužáky, kteří se ocitli v jedné ... celý článek  
 
Rozhovor Pavla Mohrmanna s Pavlem Kunešem pro Náš Region - Sever (19.2./8.ročník/č.4/2015; foto Pavel Mohrmann)
Každé vítězství, kterého dosáhnu násilím, je současně mou prohrou
Když jsem procházel chodbou fary v Klecanech, povšiml jsem si obrazů na stěnách. Netušil jsem, že pan farář Pavel Kuneš vystudoval střední výtvarnou školu a malířství jako takové ho provází celý dlouhý život. Kromě jiného. „To jsou obrazy mých kamarádů, spolužáků ze školy. Představte si, že spolu kamarádíme už 63 roků,“ vysvětlil s úsměvem a usadil mě na židli, abychom ... celý článek  
 
Pavel Kuneš
Adventní kající přemýšlení na 2. neděli adventní 2014
Sedím v kostele. Jsou tu se mnou moji kamarádi, přátelé, Ty, Hospodine. Vím o tobě, stejně jako o lidech, kteří postavili náš kostel. Neznám je jménem, ale bez nich by kostel nestál. Jsem v klidu, nebojím se, že mi někdo ublíží. Mám před sebou chvíli volna. Pro mě, pro mou duši, je pokoj ideálním stavem. Ve světě je tomu stejně, mír je víc než válka. Od filosofů (Teilhard de Chardin) i od Pána Ježíše vím, že ... celý článek  
 
Rozhovor s Pavlem Kunešem na ČRo Radiožurnál v sobotu 13. 9. 2014
Pár kroků do křesťanství bez černých i růžových brýlí
Bez černých i růžových brýlí, tak se snaží o křesťanství mluvit Pavel Kuneš. Je rektorem kostela v Klecanech u Prahy a duchovní témata přibližoval řadu let i jako novinář a učitel. Knížku Pár kroků do křesťanství psal původně pro základní školy a mladší gymnazisty. Časem se ale ukázalo, že odpovídá na otázky, které si klade i ... celý článek  
 
Pavel Kuneš
Sladit svůj život s celým stvořením
(text uveřejněný v revue České křesťanské akademie Universum 2/2014)
Zamyšlení vyvěrající ze setkání s italským filosofem Umbertem Galimbertim.
Galimberti ve své knize popisuje, co vede mládež k nihilismu.
Italskému velvyslanci se zdála pesimistická, ale mně ne. Po přednášce konané u příležitosti představení knihy v pražském Italském kulturním institutu Galimbertimu kdosi položil otázku, jaký je podle něho smysl života. Po namáhavém dni už nebylo síly k odpovědi. Taky jsem býval zaskočen touto otázkou, protože známé odpovědi mě neuspokojovaly. Bývaly ... celý článek  
 
V kostele v kulichu?
(text uveřejněný v Katolickém týdeníku číslo 46/2013)
Pavel Kuneš odpovídá na otázku: "Od kolika let by náš dnes pětiletý syn měl v kostele zůstávat s nepokrytou hlavou? Náš gotický kostel je značně studený, zatím tedy chodí od podzimu do jara v kulichu" ... celý článek  
 
Pavel Kuneš
Člověka nelze povzbuzovat plakátovými výzvami
(text článku uveřejněného v Katolickém týdeníku číslo 38/2013)
Častěji než v předchozích dobách musí dnes spousta rodičů od svých dospívajících dětí vyslechnout zraňující věty typu: "Nikdo se vás neprosil, abyste mě zplodili," nebo "Můj život nemá žádnou cenu." Co je příčinou, že tolik mladých lidí ... celý článek  
 
Pavel Kuneš
Jak mě děti poučovaly o evangeliu
(text článku uveřejněného v Katolickém týdeníku číslo 38/2013)
Když člověk učí přes padesát let, zažije toho hodně. Dokonce se při učení také sám něčemu naučí. Několik zážitků přesto mělo v mém životě katechety ... celý článek  
 
Rozhovor s Pavlem Kunešem
Zpověď dětí
(text článku uveřejněného v Katolickém týdeníku číslo 7/2013)
„Svátost smíření je zázračná, život měnící nabídka“. Těžko si můžeme myslet, když dáme své dítě na přípravu k prvnímu svatému přijímání a spolu s tím ke svátosti smíření, že jsme pro to udělali „všechno“. A že tato příprava je úkol jen katechety či kněze. P. Pavel Kuneš vysvětluje, že ... celý článek  
 
Pavel Kuneš
Zpovědní zrcadlo pro starší děti
(text uveřejněný v Katolickém týdeníku číslo 7/2013)
Jak se máte připravit ke svátosti smíření a jaký je váš vzor? Když pročítám evangelium a myslím na vás, kluky a holky, zdá se mi, že Pán Bůh ke každému z vás mluví takto:
Mám plán. Chci, abys byl šťastný, abys nemusel být nespokojený. To je dobré přání, to jistě uznáváš. Já dokonce vím, jak to udělat. Mnozí, tobě podobní, podle mých návrhů jednají. Nepodaří se to vždycky. Ale když se jim to podaří, ... celý článek  
 
Pavel Kuneš
Zpovědní zkušenost s dětmi
(anketní odpověď uveřejněná v Katolickém týdeníku číslo 7/2013)
Před několika lety ke mně přivedli rodiče svou desetiletou dceru kvůli nutnému vyzpovídání. Udělala cosi, co je potřeba okamžitě vyřešit. Dobrá, rodiče odešli do jiné místnosti a ... celý článek  
 
Pavel Kuneš
Velikonoce
(text článku uveřejněného v Klecanském zpravodaji v březnu 2013)
nejsou sice svátky jara, jak se říkalo za komunismu, ale jsou vždycky na jaře. Jakmile nastane jaro, 21. března, hned tu následující neděli je hlavní velikonoční svátek. A je to tak už více než 3200 let. Těžko by se našel někde svátek, který ... celý článek  
 
Rozhovor s Pavlem Kunešem
Dostal jsem se k jádru věci?
(text článku uveřejněného v revue České křesťanské akademie Universum 1/2012)
Čím by nás měl letos koncil inspirovat? „Měli bychom otevřít okna dokořán a ptát se, oč vlastně běží,“ říká P. Pavel Kuneš, který právě v této době slaví 75. narozeniny.
Pane faráři, vy jste byl vysvěcen na kněze těsně před druhým vatikánským koncilem. Počítám správně?
Ano, nesměl jsem při primiční mši promluvit slovo česky. (smích) A pak se situace během pár let úplně změnila ... celý článek  
 
Pavel Kuneš
Jak mluvit o Pánu Bohu v roce 2011
(text článku uveřejněného v revue České křesťanské akademie Universum 1/2011)
Zamyšlení nad praktickou a každodenní přítomností nás křesťanů ve světě. Příspěvek k rozhovoru o současných těžkostech katolické církve a úbytku její důvěryhodnosti. A nejen to ... celý článek  
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!