Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Georges Colomb: Migranti vědí, proč jdou do křesťanské Evropy
 
Biskup Colomb, který zodpovídá za pastoraci migrantů ve francouzském episkopátu, řekl Vatikánskému rozhlasu: „Když už máme migranty či uprchlíků u sebe, je zkrátka nutné je přijmout. Můžeme pro ně udělat něco z materiálního hlediska: dát jim najíst, obléknout je, poskytnout přístřeší. A v této věci dělají křesťané velmi mnoho. Nemůžeme však zůstat jen u toho. Příchozí potřebují také lidské teplo a – proč ne – evangelium, Boží slovo. Nejde tu o nějaký hloupý proselytismus, ale ti lidé přece přicházejí do Evropy a ne jinam, nejdou do zemí Perského zálivu, které jsou přece velmi bohaté. Dobře vědí, že tam je nepřijmou. Přicházejí do křesťanských zemí, protože vědí, že v zemích s křesťanskou kulturou budou přijati, že se tu žije dobře, že se ctí lidská důstojnost. Oni sami tímto způsobem uznávají, že je tu stále ještě živý plamen křesťanství. Nejde o to, abychom si plácali po ramenou, jak jsme dobří. Ale Evropa je stále ještě ovlivněná evangeliem, třebaže podléhá sekularizaci. Migranti přicházejí ke křesťanům, ať se nám to líbí nebo ne. To musí být jasně řečeno. A proto nesmíme zklamat důvěru, kterou v nás vkládají.“
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!