Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Zítra bude blahořečen jihotyrolský mučedník nacismu Josef Mayr-Nusser
 
Bolzano. Zítra bude blahořečen tyrolský mučedník nacismu Josef Mayr-Nusser Bolzano. Odmítl přísahat věrnost Hitlerovi, protože za svého jediného vůdce považoval Krista, jehož svědkem zůstal až k oběti svého života. Tak charakterizoval papež František mučedníka Josefa Mayr-Nussera, který bude zítra, v sobotu 18. března, započten mezi blahoslavené. Beatifikační mši svatou bude papežovým jménem sloužit kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení:
 
„Josef byl ve svých 24 letech v roce 1934 zvolen předsedou Katolické akce v Tridentu a o pět let později se dostal také do čela nové Konference sv. Vincence, založené v Bolzanu. Každý den chodil na mši, pravidelně se modlil růženec, sloužil chudým a pracoval.“
 
Společně se svými přáteli z Katolické akce Josef pečlivě prostudoval hitlerovskou ideologii a usoudil, že je naprosto neslučitelná s křesťanskou vírou a učením katolické církve. V roce 1939 se postavil na stranu tzv. Dableiber, totiž těch, kdo se odmítli přestěhovat do Třetí říše a chtěli zachovat své italské občanství. Tajně se připojil rovněž k protifašistickému hnutí „Andreas Hofer Bund“. V roce 1942 se oženil s Hildegardou Straubovou a o rok později se stal otcem malého Alberta.
Následovalo nucené připojení k silám SS, kde ovšem z náboženských důvodů odmítl složit přísahu, vysvětluje dále kardinál Amato:
 
„Měl povinnost narukovat, protože byl německojazyčný. V roce 1944 byl poslán do Konitz, dnešních Chojnic nedaleko Gdaňsku, do výcvikového tábora SS. Tam byl vyzván ke složení přísahy Führerovi, ale kvůli své víře odmítl. Své „ne“ Hitlerovi vyslovil před nastoupenými jednotkami SS. Odkud vzal takovou odvahu? V mládí četl dílo sv. Tomáše, Romana Guardiniho, ale především Listy z vězení sv. Tomáše Mora, který – jako Velký kancléř Anglie – odporoval svému vládci, aby nezapřel svou katolickou identitu. A právě toto „ne“ pro záchranu svého svědomí, dovedlo Josefa až k této tragické nutnosti odepřít poslušnost Hitlerovi, která se rovnala odsouzení k smrti.“
 
Následovalo zatčení, proces a rozsudek, který mu vyměřil nejvyšší trest. Zemřel během transportu do Dachau v důsledku surového zacházení a podvýživy 24. února 1945 v Erlangen, kde byl také pohřben. V roce 1958 byly jeho tělesné pozůstatky převezeny do Bolzana a odpočívají dnes v malém kostele sv. Josefa, v obci Stella di Renon nad Bolzanem.
Svědectví z posledních dní života Josefa Mayr-Nussera potvrzují, že z jeho úst nezazněly žádné stížnosti. Až do poslední chvíle děkoval každému, kdo se snažil ulehčit jeho bolest, a své malé příděly jídla dělil mezi další vězně. O mnoho let později, jeden z bývalých německých vojáků, kteří dohlíželi na transport, v němž cestoval, řekl, že strávil 14 dnů se „světcem“. Liturgická památka bl. mučedníka Josefa Mayr-Nussera byla stanovena na 3. října. Jeho poselství zůstává dodnes svrchovaně aktuální, dodává kardinál Amato:
 
„Myslím, že se můžeme učit odvaze být svědky Krista a jeho evangelia v dnešním světě, abychom dokázali jednat s láskou k pravdě a respektem k vlastnímu svědomí. Josefova mimořádná osobnost obohacuje církev, ale především vlévá současnému světu radost z celistvého přitakání evangeliu, které osvobozuje společnost od patologických zárodků zla. Jak v těchto posledních letech papež Benedikt i nyní František často opakují, pokud jsou křesťané vskutku kvasem, světlem a solí země, stávají se – stejně jako Ježíš – cílem pronásledování a znamením odporu.“
 
Říká kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!