Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Římský biskup ke Skotské církvi: Nikoli rivalové, nýbrž bratři
 
Vatikán. „Děkujme Pánu, že jsme tento připomínkový rok pěti set let reformace prožili jako bratři, a nikoli jako soupeři, navzdory mnoha staletím odcizení a rozporů“, řekl dnes římský biskup delegaci Skotské církve, vedené jejím novým moderátorem Derekem Browningem. Papež zdůraznil, že „vzájemné očištění paměti je jedním z  nejvýznamnějších plodů společné, ekumenické cesty“.
 
“Jestliže je pravdou, že minulost nelze změnit, je také pravdou, že dnes chápeme sami sebe na základě Božího pohledu – jsme především Jeho děti, znovuzrozené v Kristu týmž křtem, a proto jsme bratři. Po dlouhý čas jsme se navzájem z odstupu pozorovali příliš lidským pohledem, sytícím podezření, se zrakem upřeným na omyly a rozdíly a srdem obviňujícím za utrpěné křivdy.“
 
Pokračujme tedy v evangelním duchu cestou pokorné milosrdné lásky, která vede k překonání rozdílů a zahojení ran, vybízel papež František největší reformovanou církev ve Skotsku.
 
“Právě ve Skotsku – v Edinburghu – před více než sto lety křesťanští misionáři odvážně upozornili na Ježíšovu vůli „ať všichni jsou jedno, aby svět uvěřil“ (Jan 17,21). Pochopili, že hlásání a misie nejsou plně důvěryhodné, pokud je nedoprovází jednota, což bylo pravdou tehdy i dnes.“
 
Připomenul papež setkání více než tisíce protestantských misionářů různých denominací v říjnu roku 1910, které zahájilo novodobé ekumenické hnutí. Jak dále podotkl, na znaku Skotské církve je zobrazen hořící keř, ve kterém se Mojžíš setkal s Hospodinem. Pán při této události sám sebe nazývá „Bohem vašich otců“ (Ex 3,15), poukázal papež na zásadní biblický text, který jej „oslovuje“.
 
“Bůh volá také nás, abychom jako děti a bratři vstoupili do dějin vztahů, které nám předcházejí, a přijali život víry nikoli abstraktně a izolovaně, nýbrž v rámci konkrétního společenství, onoho „my“, protože nikdo se nestává křesťanem sám od sebe a nikdo nemůže žít jako křesťan bez druhých“.
 
Závěrečná papežova slova patřila křesťanům, kteří dnes pro Ježíšovo jméno podstupují těžké zkoušky a pronásledování. Jejich svědectví nás nutí, abychom s láskou a odvahou šli dál, až do samého konce, uzavřel papež František dnešní (25. 10.2017) promluvu k delegaci Skotské církve.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!