Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Význam Galileovy rehabilitace před 25 lety
 
Vatikán. Uplynulo čtvrt století od památné promluvy Jana Pavla II. k Papežské akademii věd, ve které otevřeně zaznělo, že odsouzení Galilea Galileje bylo chybou. Polský papež prohlásil hned na počátku svého pontifikátu v roce 1979, že tento italský učenec musel mnoho vytrpět od církevních institucí a lidí s nimi spojených. V roce 1981 Svatý otec ustanovil zvláštní komisi, aby důkladně prozkoumala proces vedený proti Galileovi před třemi půl staletími. V jejím čele stál kardinál Paul Poupard. Právě po zakončení těchto zkoumání Jan Pavel II. pronesl 31. října 1992 promluvu k Papežské akademii věd. Na význam tohoto kroku a jeho plody pro dialog mezi církví a vědou jsme se zeptali jezuity, který byl tehdy viceředitelem Vatikánské astronomické observatoře. Dnes již pětadevadesátiletý o. Sabino Maffeo reagoval takto:
 
„Řekl bych: „Konečně!“. Konečně církev – díky rozhodnutí Jana Pavla II. – tuto záležitost vyjasnila a slavnostně prohlásila, že bylo velkou chybou odsoudit Galilea, který mluvil pravdu, a místo toho mu přikázat, aby nehájil svou teorii, jež byla správná. Je zásluhou tohoto papeže, že jasně potvrdil, že Galileovo odsouzení bylo chybou. Prostředí, v němž se pohybuji, Vatikánská astronomická observatoř, poukazuje na to, že papežové si vědy váží! Někdo by si mohl říci: „Copak by se ti kněží, kteří se zabývají hvězdami, planetami a podobnými věcmi, nemohli využít lépe v apoštolátu?“ A tedy odvaha, dovolit, aby se těmto věcem věnovali kněží, potvrzuje, jak velké svědectví přinášejí, a ukazuje, že církev uznává rovněž chyby, jichž se v oblasti astronomie dopustila,“ řekl o. Maffeo.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!