Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Studovat hluboké příčiny nucené migrace
 
Vatikán. Je zapotřebí studovat příčiny nucené migrace, protože prvním právem člověka je neemigrovat, řekl papež František v promluvě k účastníkům konference pořádané Mezinárodní federací katolických univerzit. Tato organizace zaměřená na šíření katolické formace ve vysokém školství iniciovala v Římě setkání na téma „Uprchlíci a migranti v globalizovaném světě. Odpovědnost a odpovědi univerzit“ 1. – 4. listopadu na Papežské gregoriánské univerzitě. „Považuji za vhodné zahájit další studium nejzazších příčin nucených migrací, s cílem rozpoznat uskutečnitelná, byť by dlouhodobá, řešení. Především je totiž zapotřebí zajistit lidem právo nebýt nuceni k emigraci. Stejně tak je důležitá reflexe nad principiálně negativními reakcemi, někdy dokonce diskriminačního či xenofobního rázu, jaké vyvolává přijímání migrantů v zemích s pradávnou křesťanskou tradicí, s cílem vypracovat plány pro formaci svědomí.“
 
Jak papež dodal, za hlubší zamyšlení stojí také otázka přínosu migrantů a uprchlíků pro hostící i domovské země. Vybídl křesťanské univerzity rovněž k teologické reflexi nad migrací jako znamením doby.
 
„Na obecnější rovině bych chtěl vybídnout katolické vysoké školy, aby vychovávaly své studenty, z nichž někteří budou politickými lídry, podnikateli a kulturními činiteli, k pozornému studiu fenoménu migrace, v perspektivě spravedlnosti, globální spoluzodpovědnosti a společenství v mnohosti kultur. V oblasti šíření sociálního povědomí pak univerzita vystupuje jako instituce povolaná vykonávat ve společnosti, v níž působí, především roli kritického svědomí vůči různým formám politické, ekonomické a kulturní moci.“
 
Zdůraznil Svatý otec s poukazem na „20 akčních bodů“, které vypracovala Sekce pro migranty a uprchlíky působící v rámci vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj. Jejich cílem je přispět k procesu vedoucímu ke schválení globálních úmluv o migrantech a uprchlících v druhé polovině příštího roku. V této perspektivě se mohou také univerzity zapojit do asistenčních programů pro uprchlíky, žadatele o azyl a migranty, dodal František.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!