Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Korupce v Peru a v církvi
 
Jedna z otázek novinářů papežovi na zpáteční cestě z Jižní Ameriky:
Zkorumpovaná peruánská politická třída okradla lid. Existuje korupce v církvi?
 
Papež: Korupce existuje také v některých evropských zemích, přičemž v Latinské Americe najdeme hodně případů. Dnes se mluví o kauze Odebrecht, ale řekl bych, že původem korupce - zkaženosti je prvotní hřích. Napsal jsem krátkou úvahu „Zkaženost a hřích“, ze které vyplývá následující: všichni jsme hříšníci, ne však zkažení. Nemám strach ze hříchu, nýbrž obávám se korupce, která hýčká a ničí duši i tělo. Zkorumpovaný, zkažený člověk si je natolik jistý sám sebou, že se už nedokáže vrátit zpět, jako by se propadal do bažiny. Korupce skutečně žene člověka do záhuby. Majitel firmy, který svým dělníkům platí polovinu mzdy, je zkažený. Paní domu, která je přesvědčena, že může špatně zacházet s domácí pomocnicí anebo jí řádně neplatit, je zkažená. Jednou jsem mluvil s asi třicetiletým podnikatelem, který nakládal s domácími zaměstnanci velice nešlechetně, jako s otroky. Řekl jsem mu, že tím hřeší. On ale odpověděl, že nelze srovnávat jeho a onen personál, který je přece od toho. Přesně to je myšlení lidí, kteří sexuálně zneužívají druhé anebo je využívají k otrocké práci. Ti všichni jsou zkažení… Také v dějinách církve vždy existovali zkorumpovaní lidé.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!