Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Katolické nemocnice v Sýrii léčí zdarma a bez ohledu na krédo
 
Damašek. Více než osm tisíc Syřanů, kterým byla bezplatně poskytnuta zdravotnická péče, od listopadu loňského roku do dneška. Taková je dosavadní bilance projektu, nazvaného „Otevřené nemocnice“, kterého se z podnětu apoštolského nuncia v Damašku, kard. Maria Zenariho, ujala italská nezisková organizace Avsi, inspirující se sociálním učením církve, společně s římskou univerzitní klinikou Gemelli. Cílem iniciativy je zajistit přístup nejchudší syrské populace k lékařskému ošetření, a to ve třech místních zdravotních zařízeních – italské a francouzské nemocnici v Damašku a nemocnici St. Louis v Aleppu. Vatikánský rozhlas telefonicky zastihl generálního sekretáře nadace Avsi, Giampaola Silvestriho.
 
„Počet ošetřených pacientů v tomto týdnu přesáhl osm tisíc, což je poměrně vysoké číslo; v průměru tak hovoříme o čtyřech stech pacientech za týden. V každé ze tří nemocnic funguje sociální úřad, kde odborní pracovníci prověřují životní situace příchozích, aby je mohli nasměrovat na příslušné pracoviště. Co se týče zdravotních výkonů, jedná se o rutinní zákroky, tedy malé chirurgické operace, které pacienti nemohli podstoupit kvůli válce a chudobě, ale také o velké chirurgické zákroky v důsledku válečných zranění. Pokrýváme základní laboratorní vyšetření a v poslední době jsme otevřeli ordinace všeobecných praktických lékařů. Přicházejí k nám především staří lidé, velmi chudí, často vdovy bez ekonomického příjmu, ale také sirotci anebo ženy, kterým manželé utekli anebo odešli na frontu. Pracujeme stále v poněkud improvizovaném kontextu, ale nehledíme na etnické a náboženské rozdíly. Pacienti našich tří katolických nemocnic jsou převážně muslimové, protože Sýrie je většinově muslimská země. Projekt tedy pokračuje velmi dobře...“
 
Totéž ovšem nelze říci o městském kontextu Aleppa a Damašku, kde katolické nemocnice pracují, potvrzuje italský humanitární pracovník:
„Když jedete z Damašku do Aleppa, otevře se před vámi hrůzné panorama. Jakmile opustíte městské centrum, uvidíte jenom zkázu – celé čtvrti byly srovnány se zemí, kilometry a kilometry trosek. Tatáž situace je ve vesnicích a v Aleppu ještě horší. Východní část města už neexistuje, zbyla z ní pouze veliká hromada suti. Z materiálního hlediska byla země zničena, a to zanechalo citelné rány také v lidech.“
 
Navzdory tomu lze v porovnání s minulými měsíci zahlédnout určité záblesky naděje, dodává Giampaolo Silvestri:
„Lidé mají radost, že na většině míst skončily boje. Nyní žádají, aby se začalo s obnovou, aby se život vrátil do normality, otevřely se školy, nemocnice, malé podniky, protože to všechno k životu potřebují. Pak je zde velký problém uprchlíků – ze Sýrie odešlo pět milionů lidí a neví se, zda se vrátí, aby přispěli k nové výstavbě této země.“ uvedl pro Vatikánský rozhlas koordinátor katolického projektu „Otevřené nemocnice“, určeného nemajetným vrstvám syrské populace.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!