Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
List kardinála Saka obyvatelům Iráku: výzva ke smíření a pokoji
 
Irák. Pěstování kultury dialogu, vzájemné úcty, míru a života – to je úkol, jaký papež František svěřil chaldejskému patriarchovi Babylonie. “Když mne Svatý otec jmenoval kardinálem, rozšířil toto poslání na celou církev přítomnou v Iráku,” zdůrazňuje kardinál Louis Raphaël Sako v listu adresovaném svém krajanům.
 
“Slibuji všem obyvatelům Iráku, jak jsem to učil již před pěti lety, když jsem byl zvolen patriarchou, že budu čestný a upřímný, bratr a služebník všech; že budu ze všech svých sil a spoléhaje na Boží požehnání, ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, pracovat na posílení jednoty a spolupráce a usilovat o harmonické soužití, podporovat kulturu dialogu a porozumění, hledat lepší společnost založenou na lásce, spravedlnosti, rovnosti, svobodě, důstojnosti a míru.” Tento slavnostní závazek zformuloval patriarcha Sako v listu, kterým oslovil své krajany po návratu z konzistoře, při níž byl započten mezi kardinály, a ze setkání východních patriarchů v Bari (7. července). Obrací se v něm ke všem obyvatelům Iráku bez ohledu na jejich víru či politické názory.
 
Kardinál Sako tlumočí svým krajanům pozdravy papeže Františka a jeho ujištění o neustálé modlitbě za mír, stabilizaci situace a prosperitu celého Blízkého východu. Připomíná, že bez míru a pokojného soužití nemá tento region žádnou budoucnost. Odtud také jeho apel na politiky, které vybízí ke skutečnému nasazení pro skoncování s válkou, a výzva ke křesťanům, muslimům i vyznavačům jiných náboženství, aby společně usilovali o smíření a pokoj, a tímto způsobem čelili extrémismu a násilí. Kardinál Sako ve svém listu obyvatelům Iráku znovu připomíná, že “náboženství a násilí jsou neslučitelné”.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!