Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Apoštolská konstituce Episcopalis communio
 
Vatikán. Necelý měsíc před zahájením synody o mládeži vydal papež František apoštolskou konstituci Episcopalis communiore formující strukturu biskupské synody, církevního orgánu ustanoveného v roce 1965 papežem Pavlem VI. Konzultace Božího lidu a synodální chápání církve, jsou základními kameny apoštolské konstituce, kterou papež František datuje 15. září, tedy necelé tři týdny před začátkem 15. řádného zasedání biskupské synody na téma “Mladí, víra a rozlišování povolání”, které bude zahájeno 3. října.
 
Biskup je současně “mistrem i žákem”, zdůrazňuje papež František. Je poslán k Božímu lidu a zároveň má naslouchat hlasu, kterým skrze něj promlouvá Kristus. Také synoda se proto má stávat stále více “nástrojem naslouchání Božího lidu”, prostřednictvím konzultace věřících v partikulárních církvích. Jakkoli tedy jde o biskupský orgán, platí o něm rovněž, že nefunguje “v oddělení od ostatních věřících”. V biskupské synodě se má odrážet synodalita církve jako takové. Papež František vyjadřuje naději, že aktivita Synody přispěje rovněž k obnovení jednoty mezi všemi křesťany podle Pánovy vůle a bude se podílet na hledání “takové formy výkonu petrinského primátu, který se bude otevírat nové situaci aniž by se vzdával podstatných rysů svého poslání”.
 
Základní novinku obsahuje 18. článek, který se týká závěrečného dokumentu synody. Poté, co jej papež schválí, se totiž nově stane součástí řádného magisteria Petrova nástupce a získá tedy zvláštní věroučnou autoritu.
 
Podle 26. článku bude v krátké době následovat vydání dalších dvou aplikačních dokumentů. Prvním z nich je Instrukce o slavení synodálních shromáždění a o činnosti Generálního sekretariátu biskupské synody a druhým Pravidla pro konání biskupské synody.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!