Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Benátský patriarcha: Postavit betlém není pokrytectví
 
Itálie. "Betlém se nevnucuje. Je univerzálním znamením lásky a přijetí pro všechny“ – tak reaguje benátský patriarcha Francesco Moraglia na debatu, kterou rozpoutal padovský kněz Luca Favarin. Vyzval totiž své spoluobčany, aby nestavěli betlém z respektu k chudým a k migrantům. Betlémská scéna se podle něj stala „vnějškovým znamením vládnoucího pokrytectví“.
 
Benátský patriarcha Francesco Moraglia v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas vysvětluje, že moderní svět by měl znovu objevit sílu křesťanských symbolů. Mají totiž často velký význam pro proměnu našeho srdce:
„Problém nespočívá ani tak v tom, zda stavět nebo nestavět betlém. Jde o naše obrácení. Jak víme mnoho pasáží z evangelia nás odhaluje jako křesťansky a lidsky nedostatečné. A právě proto je máme číst. Samozřejmě je třeba odmítat pokrytectví a skartační idelogii, ovšem do těchto pomýlených postojů nás zcela jistě neuvrhuje betlém.“
 
Arcibiskup Moraglia dodává, že betlém není kusem nábytku ani hračkou. Představuje spíše reálný impuls ke zpytování svědomí pro všechny, kdo ho staví.
„Betlém určitě není nečím, co se vnucuje. U nás v Benátsku se dokonce objevily dopisy dětí ze základních škol, ve kterých žádaly, aby se z jedné vánoční písně neodstraňovalo Ježíšovo jméno, jak to navrhovali učitelé. Mezi těmi, kdo dopisy podepsali, byli také děti jiných náboženství. Ideje, znamení a symboly se vrývají do lidské mentality.“
 
Druhou věcí, na niž benátský patriarcha poukázal, je nutnost zachovat autentické významy, pravý obsah a význam betlémské scény:
„Jsme-li křesťané, stavme betlém autenticky. A nejsme-li křesťané, existuje také možné sekulární čtení jesliček a to nám říká, že k lidstvu patří i ti nejposlednější. Pro křesťana pak je tento nejposlednější dokonce tím prvním a největším, Pánem. Potvrzují to také slova Matoušova evangelia „co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratřích, pro mne jste udělali.“ Betlém je pro nás příležitostí – nikoli k oněm stále stejným polemikám – nýbrž jsme-li lidé dobré vůle, jak stojí v evangeliu, je velkou lekcí lidskosti.“
 
Pro křesťana betlém představuje samotné jádro jeho víry: Boha, který nejen existuje, nýbrž vstupuje do našich dějin jako jeden z nás a hledí na každého z nás – dodává arcibiskup Moraglia s upřesněním, že pozornost k nejposlednějším nevylučuje pozornost k ostatním. Proč se tedy betlém a kříž stávají periodicky terčem útoků jak od nepřátelů církve, tak někdy i z jejího středu?
„Papež několikrát mluvil o jakémsi temném zlu, které zamlžuje srdce a také rozum. Tak se stává, že se někteří lidé obracejí proti symbolům, které by mohly naopak ukazovat k řešením mnoha lidských, sociálních, osobních i rodinných problémů, a nabízet odpovědi na otázky otřásající lidským srdce, jež se jinak mohou obrátit v problémy ve vztazích k druhému.“
 
Hovořil benátský patriarcha, arcibiskup Francesco Moraglia.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!