Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Papež František na zpáteční cestě do Říma
 
Papež František na zpáteční cestě do Říma odpovídal na otázky novinářů, jak to dělá při každém návratu. Část dvou odpovědí přinášíme:
 
Špatné je „zbrojní pokrytectví“.
Křesťanské, evropské země, které mluví o míru a žijí ze zbraní, to je pokrytecké. Ježíš ve 23. kapitole Matoušova evangelia říká, že je s tím třeba skoncovat. Vyžaduje velkou odvahu, aby člověk prohlásil: Nemohu mluvit o míru, protože mé hospodářství vydělává za zbraních. Aniž bychom chtěli nějakou zemi urážet či špinit, je třeba si bratrsky promluvit a kvůli mezilidskému bratrství říci: Chlapci, končíme, je to moc ošklivé. V jednom přístavu měla přistát loď, ze které se měly překládat zbraně na jinou loď směřující do Jemenu, ale zaměstnanci toho přístavu nepovolili její vjezd. Uspěli a loď se vrátila domů. Je to jeden případ, ale poučný v tom, jakým směrem se ubírat. Mír je dnes velice slabý, ale nesmíme klesat na mysli. Hypotéza legitimní obrany zůstává stále platná, také v morální teologii je třeba ji nazírat, ale jako poslední východisko. Nejzazším východiskem je užití zbraní, protože legitimní obrana se uskutečňuje skrze diplomacii a mediaci. Zdůrazňuji, že se jedná o poslední východisko. Eticky jsme pokročili natolik, že mne těší, když všechny tyto zásady mohu zpochybňovat. Je to krásné, protože to vypovídá o tom, že lidstvo postoupilo také v dobru, nejenom ve zlu.“
 
Jak může Japonsko přispět k míru ve světě? Měly by se odstavit jaderné elektrárny?
„Vracíme se k otázce jaderného průmyslu, v jehož rámci může trvale docházet k nehodám, sami jste zažili tzv. trojí katastrofu (zemětřesení, tsunami a havárii jaderné elektrárny). Jaderný průmysl stojí na hraně, atomové zbraně ponechme stranou, protože přinášejí zkázu. Užití jaderné energie je velice krajní, protože jsme dosud nedosáhli naprostého zabezpečení. Můžete namítnout, že také elektrický proud může způsobit pohromu, ale v mnohem omezenější míře. Katastrofa vyvolaná havárií jaderné elektrárny je nezměrná. Bezpečnostní opatření dosud nebyla vypracována. Je to můj osobní názor, ale jadernou energii bych neužíval, dokud při jejím upotřebení nebude panovat úplná jistota. Podle některých mínění zde existují rizika pro životní prostředí a jadernou energii je třeba zastavit. Osobně se omezím na bezpečnost, která dosud nezaručuje, že nenastane katastrofa. Jistě, dojde k ní jednou za deset let, byla zde havárie v Černobylu... Musíme prostudovat bezpečnostní otázky a dopad na životní prostředí. Myslím, že ve vztahu ke stvoření jsme přestoupili rozumnou mez; v zemědělství používáme pesticidy a kuřata se chovají za pomoci hormonů, takže lékaři nedoporučují matkám, aby takové drůbeží maso dávaly svým dětem, protože škodí zdraví. Mnohé dnešní vzácné nemoci povstaly ze špatného nakládání se životním prostředím. Péče o životní prostředí začne teď, anebo nikdy. Ale zpět k jaderné energii – doporučuji utvářet stvoření, dbát na jeho bezpečnost a pečovat o ně.“
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!